Kiinteistöautomaatio

Nemodos Oy toimittaa kiinteistöihin avoimia automaatioratkaisuja, jotka on helppo integroida eri järjestelmiin. Lähtökohtana voidaan pitää yhtä käyttöliittymää, jolla hallitaan kiinteistön eri automaatioita.

Ratkaisun äly on hyvin kompaktissa koossa ja

 • ohjaa lämmitystä, jäähdytystä, ilmastointia ja valaistusta
 • hälyttää murrosta, tulipalosta ja kosteudesta
 • sisältää kulutusmittaukset vedelle, sähkölle ja energialle
 • itsenäiset yksiköt kommunikoivat käyttäen LON- tiedonsiirtoverkkoa.
 • on avoin, integroitu, hajautettu ja skaalautuva ratkaisu
 1. Järjestelmä perustuu avoimiin rajapintoihin joissa on softapohjaiset tuotteet
 2. Järjestelmä käyttää yleisiä digitaali-/IT- teknologioita
 3. Järjestelmä on avoin, integroitu järjestelmäarkkitehtuuri (kiinteistönhallinta & turva)
 4. Järjestelmää voidaan käyttää sekä paikallisesti että etänä
 5. Järjestelmä käyttää yhteistä kaapelointia, standardi verkot (TCP/IP, LON)

Standardi liityntä kaikkiin kiinteistön hallintajärjestelmiin

 • Välittää dynaamista tietoa kaikista järjestelmistä eri sovelluksille
 • Välittää hälytykset halutuille laitteille ja sovelluksille
 • Käyttäjäoikeuksien nerokas hallinta perustuen valmiiksi määriteltyihin käyttäjärooleihin
 • Historiatietojen trendaus kaikista järjestelmistä

Client-Server-rakenne

 1. Server: kiinteistön käyttöjärjestelmä
 2. Clients: käyttöliittymät ja muut sovellukset
//